Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy

Wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć

II. Wydział realizujący:

Wydział Gospodarki Komunalnej

III. Osoba prowadząca sprawę:

Elżbieta Myalska

IV. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek.

V. Termin realizacji:

7 dni

VI. Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

VII. Opłaty

Zgodnie z art. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłatę za jednorazowe zezwolenia wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń, za 1 miesiąc.
Opłata za 1 m-c wynosi: 43,75 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 43,75 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% - 18% alkoholu, 175 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
Opłaty dokonuje się w kasie urzędu lub na Konto Urzędu Miejskiego w Bieruniu nr <strong>46 1050 1399 1000 0090 3049 8563</strong>

VIII. Miejsce składania wniosku:

Urząd Miejski w Bieruniu- punkt obsługi mieszkańców, Bieruń Rynek 14 .

IX. Uwagi:

Brak

X. Załączniki

Brak

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: GK VI [ 1 ]
wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych podczas przyjęć.pdf wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych podczas przyjęć.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
18-05-24 15:22
Pawlus Tomasz
508.74KB

Redakcja strony: Wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęćRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl