Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.

II. Wydział realizujący:

Wydział Gospodarki Komunalnej - Biuro Zarządzania Mieniem

III. Osoba prowadząca sprawę:

Bernadeta Kawa, Bernadeta Losko

IV. Wymagane dokumenty:

- Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodu brutto (przychód- koszty uzyskania przychodu - składki ZUS emerytalna, rentowa, chorobowa) wszystkich członków gospodarstwa domowego za ostatnie pełne 3 miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku,
- Osoba bezrobotna przedkłada decyzję z Urzędu Pracy,
- Decyzję z MOPS-u określająca wysokości otrzymywanych świadczeń (zasiłek rodzinny, itp.),
- Emeryt, rencista przedkłada aktualną decyzję z ZUS-u ,
- Sentencję wyroku Sądu określającą kwotę otrzymywanych alimentów,
- Inne dochody (zasiłki, prace dorywcze)
- W przypadku wniosku o lokal C z powodu konieczności wyłączenia z użytkowania – załączyć decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

V. Termin realizacji:

do 30 dni od dnia złożenia wniosku

VI. Tryb odwoławczy

nie dotyczy.

VII. Opłaty

nie pobiera się

VIII. Miejsce składania wniosku:

Wniosek należy złożyć w punkcie obsługi mieszkańca w Urzędzie Miejskim lub przesłać na adres: ul. Rynek 14, 43 – 150 Bieruń.

IX. Uwagi:

Brak

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: GK_27 [ 2 ]
Wniosek o zawarcie umowy najmu Wniosek o zawarcie umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
18-05-24 15:01
Watoła-Czarnota Barbara
908.17KB
Wniosek o zawarcie umowy najmu Wniosek o zawarcie umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
15-11-09 09:02
Szpek Mateusz
145.61KB

Redakcja strony: Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl