Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2019

B.120.022.2019 (2019-03-18)

w sprawie zmiany planów finansowych na 219 rok

B.120.020.2019 (2019-03-15)

w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok

B.120.019.2019 (2019-03-13)

w sprawie zmian w Zarządzeniu nr B-0151/248/09 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 31.12.2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bieruniu

B.120.018.2019 (2019-03-13)

w sprawie zmian w Zarządzeniu nr B.120.97.2017 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 29.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont

B.120.017.2019 (2019-03-08)

w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok

B.120.016.2019 (2019-03-08)

w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok

B.120.015.2019 (2019-02-27)

w sprawie rozliczenia godzin pracy wynikających z konieczności zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym

B.120.014.2019 (2019-02-25)

w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok

B.120.013.2019 (2019-02-21)

w sprawie powołania zespołu ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

B.120.012.2019 (2019-02-19)

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”
Drukuj Liczba odwiedzin: 615

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl