Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2019

B.0050.150.2019 (2019-09-17)

w sprawie naliczenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bieruń

B.0050.149.2019 (2019-09-20)

w sprawie zmian budżetu

B.0050.148.2019 (2019-09-13)

w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Bieruń przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

B.0050.147.2019 (2019-09-12)

w sprawie powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

B.0050.146.2019 (2019-09-12)

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr B.0050.127.2019 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 13.08.2019 r.

B.0050.145.2019 (2019-09-13)

w sprawie zmian budżetu

B.0050.144.2019 (2019-09-05)

w sprawie powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

B.0050.143.2019 (2019-09-09)

w sprawie zmian budżetu

B.0050.142.2019 (2019-09-03)

w sprawie powołania składu osobowego komisji do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości położonych w Bieruniu przy ul. Oświęcimskiej

B.0050.141.2019 (2019-09-04)

w sprawie założeń do projektu budżetu miasta Bierunia na 2020 rok
Drukuj Liczba odwiedzin: 4748

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl