Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2019

B.0050.111.2019 (2019-07-16)

w sprawie powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

B.0050.109.2019 (2019-07-16)

w sprawie powołania komisji do oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 r.

B.0050.106.2019 (2019-07-10)

w sprawie zmiany Zarządzenia nr B.0050.48.2019 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 05.04.2019r.

B.0050.105.2019 (2019-07-10)

w sprawie powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

B.0050.104.2019 (2019-07-16)

w sprawie zmian budżetu.

B.0050.103.2019 (2019-07-05)

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz upowszechniania kultury i sztuki

B.0050.102.2019 (2019-07-05)

w sprawie ogłoszenia konkursu na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia od 60 roku życia”

B.0050.101.2019 (2019-07-04)

w sprawie naliczenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Bieruń oraz będących własnością Gminy Bieruń

B.0050.100.2019 (2019-07-02)

w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Bieruń, przeznaczonej do dzierżawy pod teren składowy - zbieranie złomu oraz surowców wtórnych, w trybie bezprzetargowym, na okres 8 lat

B.0050.099.2019 (2019-07-01)

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 r.
Drukuj Liczba odwiedzin: 3144

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl