Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2019

B.0050.077.2019 (2019-05-22)

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr B.0050.74.2018 Burmistrza Miasta Bierunia dotyczącego powołania Komitetu Rewitalizacji

B.0050.075.2019 (2019-05-20)

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, będących własnością Gminy Bieruń oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży

B.0050.074.2019 (2019-05-20)

w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Bieruń przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

B.0050.073.2019 (2019-05-13)

w sprawie zmian budżetu

B.0050.072.2019 (2019-05-13)

w sprawie zmian budżetu

B.0050.071.2019 (2019-05-02)

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych” na 2019 rok

B.0050.070.2019 (2019-04-30)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji)

B.0050.069.2019 (2019-04-30)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. Bieruńskiego Ośrodka Kultury w Bieruniu

B.0050.068.2019 (2019-05-08)

w sprawie zmian budżetu

B.0050.067.2019 (2019-04-29)

w sprawie powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowa o udzielenie zamówienia publicznego
Drukuj Liczba odwiedzin: 1979

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl