Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2018

B.0050.228.2018 (2018-12-11)

w sprawie powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

B.0050.227.2018 (2018-12-10)

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. opinii mieszkańców Bierunia na temat działalności Straży Miejskiej w Bieruniu

B.0050.225.2018 (2018-12-07)

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów za wysokie osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2018/2019

B.0050.224.2018 (2018-12-04)

w sprawie opracowania Planu organizacji i funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych na terenie gminy Bieruń

B.0050.223.2018 (2018-12-07)

w sprawie zmian budżetu

B.0050.222.2018 (2018-11-27)

w sprawie wprowadzenia „Procedur realizacji działań wynikających z "Planu działań krótkoterminowych”, stanowiącego załącznik do „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”

B.0050.221.2018 (2018-11-27)

w sprawie powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

B.0050.220.2018 (2018-11-30)

w sprawie najmu lokalu własności Gminy Bieruń oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu

B.0050.219.2018 (2018-11-26)

w sprawie zmian budżetu

B.0050.218.2018 (2018-11-23)

w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Bieruń, przeznaczonych do najmu i dzierżawy na okres do 3 lat
Drukuj Liczba odwiedzin: 18608

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl