Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2018

B.0050.243.2018 (2019-02-22)

w sprawie zmian budżetu

B.0050.242.2018 (2019-01-04)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2018-2025

B.0050.241.2018 (2019-01-02)

w sprawie ustalenia zasad i norm przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego w Bieruniu środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego

B.0050.240.2018 (2019-01-02)

w sprawie powołania Zespołu ds. bezpieczeństwa powodziowego w Bieruniu

B.0050.239.2018 (2019-01-02)

w sprawie funkcjonowania elementów Obrony Cywilnej na terenie gminy Bieruń

B.0050.238.2018 (2019-01-03)

w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Bieruń w 2019 r.

B.0050.237.2018 (2019-01-03)

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznych w 2019 r.

B.0050.236.2018 (2019-01-04)

w sprawie zmian budżetu

B.0050.235.2018 (2018-12-21)

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr B.0050.16.2017 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 26.01.2017 r. dotyczącego ustalenia wysokości stawki czynszowej za dzierżawę nieruchomości będących własnością gminy Bieruń

B.0050.234.2018 (2018-12-27)

w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół
Drukuj Liczba odwiedzin: 37797

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl