Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2017

B.0050.270.2017 (2018-01-08)

w sprawie umorzenia opłaty czynszowej za lokal użytkowy przy ul. Wawelskiej 26 w Bieruniu

B.0050.269.2017 (2017-12-29)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2017-2025

B.0050.268.2017 (2018-01-23)

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa seniorów w zajęciach Dziennego Domu ,,Senior+” w Bieruniu

B.0050.267.2017 (2017-12-29)

w sprawie zmian budżetu

B.0050.266.2017 (2017-12-29)

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości położonych w Bieruniu przy ul. Bratków, ul. Narcyzów i ul. Barańcowej, stanowiących własność Gminy Bieruń

B.0050.265.2017 (2017-12-29)

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Bieruniu przy ul. Bojszowskiej, stanowiącej własność Gminy Bieruń

B.0050.264.2017 (2017-12-28)

w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Bieruń w 2018 r.

B.0050.263.2017 (2017-12-28)

w sprawie zmian budżetu

B.0050.262.2017 (2017-12-22)

w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół

B.0050.261.2017 (2017-12-22)

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat w 2018 r. za reklamy umieszczone na nieruchomościach będących własnością Gminy Bieruń, administrowanych przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji
Drukuj Liczba odwiedzin: 72205

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl