Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2016

B.0050.237.2016 (2017-01-11)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2016-2025

B.0050.236.2016 (2017-01-03)

w sprawie wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów gminnych oraz opłat za umieszczenie i pozostawienie urządzeń infrastruktury technicznej w drogach wewnętrznych i pozostałych gruntach Gminy Bieruń

B.0050.235.2016 (2017-01-03)

w sprawie wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów Gminy Bieruń, w celu prowadzenia robót związanych z budową lub wymianą istniejących sieci infrastruktury

B.0050.234.2016 (2017-01-11)

w sprawie zmian budżetu

B.0050.233.2016 (2017-01-02)

w sprawie ustalenia wysokości opłat za reklamy umieszczone na nieruchomościach będących własnością Gminy Bieruń administrowanych przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji

B.0050.232.2016 (2017-01-02)

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszowych za najem lokali użytkowych będących własnością Gminy Bieruń administrowanych przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji

B.0050.231.2016 (2016-12-30)

w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół

B.0050.230.2016 (2016-12-30)

w sprawie naliczenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości będących własnością Gminy Bieruń

B.0050.229.2016 (2016-12-30)

w sprawie powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remonty bieżące nawierzchni dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających”

B.0050.228.2016 (2016-12-29)

w sprawie wyznaczenia na rok 2017 podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
Drukuj Liczba odwiedzin: 44348

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl