• język migowy
BIP
Grafika BIP

Wykaz uchwał z 2022 roku

w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Bieruń

Wykaz uchwał z 2022 roku

Lp.

Obszar planu

Nr uchwały (data podjęcia)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego

(data publikacji)

Uwagi

1.

MPZP obszaru położonego w rejonie ulicy Warszawskiej w Bieruniu

III/2/2022 z dnia 31 marca 2022 r.

Dz.Urz. Woj. Śląskiego z dn. 14.04.2022 r., poz. 2602

 

 

 2. MPZP terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli  V/1/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.  Dz.Urz. Woj. Śląskiego z dn. 24.05.2022 r., poz. 3486  
    3. MPZP obszaru "Górka Solecka"  XI/7/2022 z dnia 27 października 2022 r.   Dz.Urz. Woj. Śląskiego z dn. 15.11.2022 r., poz. 7227  

Rozstrzygnięcie nadzorcze - częściowe uchylenie w zakresie:
- § 2 ust. 1 pkt 7 lit. k;
- § 31 ust. 1 w zakresie słów „od 1KR do 6”;
- § 32 ust. 1 w zakresie słów „od 1KK do 2”;
- w liniach rozgraniczających teren oznaczony symbolem IK;
- oznaczenie i opis terenu kanalizacji o symbolu IK w legendzie.

 4. Zmiana mpzp terenu położonego w rejonie linii kolejowej relacji Tychy-Lędziny, ul. Pszennej, Grafitowej, Warszawskiej, Zarzyna i Turystycznej - Etap I   XI/8/2022 z dnia 27 października 2022 r.  Dz.Urz. Woj. Śląskiego z dn. 15.11.2022 r., poz. 7228  

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Kucz Magdalena 2022-05-24 08:09
Aktualizacja publikacji
Kucz Magdalena 2022-12-08 10:03
Wytworzenie publikacji
UM w Bieruniu 2022-12-08 10:03
Zatwierdzenie
Magdalena Kucz 2022-12-08 10:03
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
1298
do góry