• język migowy
BIP
Grafika BIP

Wykaz uchwał z 2020 roku

w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Bieruń

Wykaz uchwał z 2020 roku

Lp.

Obszar planu

Nr uchwały (data podjęcia)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego

(data publikacji)

Uwagi

1.

Mpzp obszaru położonego w rejonie ulicy Turyńskiej w Bieruniu - część A

II/3/2020 z dnia 27 marca 2020 r.

Dz.Urz. Woj. Śląskiego z dn. 09.03.2020 r, poz. 2083

 

 

2.

Mpzp terenu położonego pomiędzy ul. Turyńską, ul. Lędzińską i granicami miasta - część B

VIII/3/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dz.Urz. Woj. Śląskiego z dn. 25.06.2020 r., 5275

 

3.

Tekst jednolity Uchwały w sprawie uchwalenia mpzp terenu położonego pomiędzy linią kolejową, ulicą Borowinową, ulicą Turystyczną i drogą dojazdową prowadzącą przez Górę Chełmeczki

III/13/2016 z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dz.Urz. Woj. Śląskiego z dn. 06.07.2020 r., poz. 5421

Obwieszczenie Nr VIII/2/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.

4.

Mpzp obszaru położonego w rejonie ulicy Ofiar Oświęcimskich w Bieruniu

X/2/2020 z dnia 27 lipca 2020 r.

Dz.Urz. Woj. Śląskiego z dn. 29.07.2020 r., poz. 5808

 

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Kucz Magdalena 2020-04-15 09:28
Aktualizacja publikacji
Kucz Magdalena 2020-08-19 10:14
Wytworzenie publikacji
UM w Bieruniu 2020-08-19 10:14
Zatwierdzenie
Magdalena Kucz 2020-08-19 10:14
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
2147
do góry