• język migowy
BIP
Grafika BIP

Wykaz uchwał z 2019 roku

w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Bieruń

Wykaz uchwał z 2019 roku

Lp.

Obszar planu

Nr uchwały (data podjęcia)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego

(data publikacji)

Uwagi

1.

Mpzp terenu położonego pomiędzy ul. Kolejową, linią kolejową i ul. Szlaku Solnego

VIII/9/2019
27 czerwca
2019 r.

Dz.Urz. Woj. Śląskiego z dn. 05.07.2019 r, poz. 4991

 

 

2.

Mpzp terenu położonego w rejonie ulic: Jagiełły, Królowej Jadwigi, Węglowej

XIII/9/2019

28 listopada 2019 r.

Dz.Urz. Woj. Śląskiego z dn. 11.12.2019 r., poz. 8642

 

3.

Mpzp terenu położonego w rejonie linii kolejowej relacji Tychy-Lędziny, ul. Pszennej, Grafitowej, Warszawskiej, Zarzyna i Turystycznej - Etap I

XIII/8/2019

28 listopada 2019 r.

Dz.Urz. Woj. Śląskiego z dn. 11.12.2019 r., poz. 8641

 

4.

Mpzp obszaru położonego w rejonie ulicy Marcina w Bieruniu

XIII/7/2019

28 listopada 2019 r.

Dz.Urz. Woj. Śląskiego z dn. 11.12.2019 r., poz. 8640

Rozstrzygnięcie nadzorcze - częściowe uchylenie w zakresie

- § 8 ust. 3 pkt 1 w zakresie słów: „ścieków bytowych” oraz

- § 8 ust. 3 pkt 2.

5.

Mpzp terenu Jajost

XIII/6/2019

28 listopada 2019 r.

Dz.Urz. Woj. Śląskiego z dn. 11.12.2019 r., poz. 8639

 

6.

Zmiana mpzp terenu położonego pomiędzy linią kolejową, ulicą Borowinową, ulicą Turystyczną i drogą dojazdową prowadzącą przez Górę Chełmeczki

XIII/5/2019

28 listopada 2019 r.

Dz.Urz. Woj. Śląskiego z dn. 11.12.2019 r., poz. 8638

 

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Bienioszek Grzegorz 2019-11-08 14:43
Aktualizacja publikacji
Kucz Magdalena 2020-11-24 08:21
Wytworzenie publikacji
Kucz Magdalena 2020-11-24 08:20
Zatwierdzenie
Kucz Magdalena 2020-11-24 08:20
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
2452
do góry