Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Sierpień

VIII/17/2015 (2015-08-27)

w sprawie powołania komisji do sprawdzenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego

VIII/16/2015 (2015-08-27)

w sprawie zmian w uchwale nr I/2/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2015 rok

VIII/15/2015 (2015-08-27)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2015-2025

VIII/14/2015 (2015-08-27)

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Bierunia

VIII/13/2015 (2015-08-27)

w sprawie emisji obligacji komunalnych

VIII/12/2015 (2015-08-27)

w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania oraz nazwy siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Bieruniu do stanu faktycznego

VIII/11/2015 (2015-08-27)

w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Tychach i Sądu Okręgowego w Katowicach

VIII/10/2015 (2015-08-27)

w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

VIII/9/2015 (2015-08-27)

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Bieruń poprzez ustanowienie służebności drogi na nieruchomościach położonych przy ul. Warszawskiej w Bieruniu oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach ewidencyjnych 1088/68 oraz 455/68, obręb Bieruń Nowy

VIII/8/2015 (2015-08-27)

w sprawie ustanowienia służebności na nieruchomości położonej w rejonie ul. Ekonomicznej w Bieruniu oznaczonej geodezyjnie jako działki o numerach 659/33 i 660/33
Drukuj Liczba odwiedzin: 4320

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl