Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Sierpien

VIII/....../2015 (2015-08-19)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2015-2025

VIII/....../2015 (2015-08-19)

w sprawie zmian w uchwale nr I/2/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2015 rok

VIII/....../2015 (2015-08-19)

w sprawie powołania komisji do sprawdzenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego

VIII/....../2015 (2015-08-19)

w sprawie nabycia części nieruchomości na rzecz Gminy Bieruń

VIII/....../2015 (2015-08-19)

w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Bierunia

VIII/....../2015 (2015-08-19)

w sprawie emisji obligacji komunalnych

VIII/....../2015 (2015-08-19)

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/10/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Bieruń stanowiących pomoc de minimis

VIII/....../2015 (2015-08-19)

w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania oraz nazwy siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Bieruniu do stanu faktycznego

VIII/....../2015 (2015-08-19)

w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Tychach i Sądu Okręgowego w Katowicach

VIII/....../2015 (2015-08-19)

w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Drukuj Liczba odwiedzin: 4659

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl