Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wrzesień

X/...../2015 (2015-09-21)

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

X/...../2015 (2015-09-21)

w sprawie zmian w uchwale nr I/2/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2015 rok

X/...../2015 (2015-09-21)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2015-2025

X/...../2015 (2015-09-21)

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bieruń"

X/...../2015 (2015-09-21)

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Bieruń prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej pas drogowy ul. Łysinowej

X/...../2015 (2015-09-21)

w sprawie zbycia w drodze przetargu prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Gołysowej w Bieruniu, stanowiącej własność Gminy Bieruń

X/...../2015 (2015-09-21)

w sprawie nadania Statutu Bieruńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji

IX/...../2015 (2015-09-07)

w sprawie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie podziału Gminy Bieruń na dwie odrębne gminy
Drukuj Liczba odwiedzin: 2776

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl