Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2016

WYKAZ UCHWAŁ z 2016 roku
w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Bieruń

 

Lp.

Obszar planu

Nr uchwały (data podjęcia)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego

(data publikacji)

Rysunek planu

Uwagi

1.

Mpzp terenu położonego w rejonie ul. Bojszowskiej w Bieruniu

II/7/2016
25 lutego 2016 r.

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r., poz. 1578

 II/7/2016  

2.

Mpzp terenu położonego pomiędzy linią kolejową, ulicą Borowinową, ulicą Turystyczną i drogą dojazdową przowadzącą przez Górę Chełmeczki

III/13/2016
31 marca 2016 r.

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r., poz. 2172

 III/13/2016  

3.

Mpzp terenów położonych pomiędzy ul. Chemików, ul. Turyńską i linią kolejową relacji Tychy-Lędziny - etap II

III/14/2016
31 marca 2016 r.

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r., poz. 2173

III/14/2016  

4.

Mpzp terenu położonego w rejonie ulicc: Majowej, Jagiełły i Bijasowickiej III/15/2016
31 marca 2016 r.
Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r., poz. 2174  III/15/2016  

5.

Mpzp terenów położonych pomiędzy ul. Warszawską, ul. Wawelską, terenami łąk nad potokiem Bijasowickim, z włączeniem rejonu ul. Starowiślanej i ul. Patriotów w Bieruniu

X/5/2016
27 października 2016 r.

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r., poz. 5556

   Rozstrzygnięcie nadzorcze - stwierdzono nieważność uchwały w całości.

Redakcja strony: 2016Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2591

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl