Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Maj

V/8/2015 (2015-06-02)

w sprawie powołania skarbnika – głównego księgowego budżetu Miasta Bierunia

V/7/2015 (2015-06-02)

w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bieruń"

V/6/2015 (2015-06-02)

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

V/5/2015 (2015-06-02)

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

V/4/2015 (2015-06-02)

w sprawie zbycia w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bieruniu

V/3/2015 (2015-06-02)

w sprawie przyjęcia zadania z właściwości powiatu bieruńsko-lędzińskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w okresie 2015 r. - 2017 r.

V/2/2015 (2015-06-02)

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Bierunia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.

V/1/2015 (2015-06-02)

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Bieruń za 2014 r.
Drukuj Liczba odwiedzin: 3903

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl