Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Maj

VI/11/2014 (2014-06-03)

w sprawie upoważnienia Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Soleckiej w Bieruniu - opracowanie dokumentacji” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia przedsięwzięcia do realizacji.

VI/10/2014 (2014-06-03)

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2014-2023

VI/9/2014 (2014-06-03)

w sprawie zmian w uchwale nr XIII/2/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2014 rok

VI/8/2014 (2014-06-03)

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Bierunia

VI/7/2014 (2014-06-03)

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Bieruń oraz jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych

VI/6/2014 (2014-06-03)

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz gminy Bieruń

VI/5/2014 (2014-06-03)

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

VI/4/2014 (2014-06-03)

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

VI/3/2014 (2014-06-03)

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

VI/2/2014 (2014-06-03)

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Drukuj Liczba odwiedzin: 5694

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl