Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Luty

III/9/2014 (2014-03-06)

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego będącego własnością gminy Bieruń.

III/8/2014 (2014-03-06)

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz gminy Bieruń

III/7/2014 (2014-03-06)

w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Bieruń, na okres od dnia 03.04.2014 r. do dnia 02.04.2015 r.

III/6/2014 (2014-03-06)

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców gminy Bieruń, ustalonej przez Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., na okres od dnia 03.04.2014 r. do dnia 02.04.2015 r.

III/5/2014 (2014-03-06)

w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania“ na lata 2014 - 2020

III/4/2014 (2014-03-06)

w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania“ na lata 2014 – 2020.

III/3/2014 (2014-03-06)

w sprawie: nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

III/2/2014 (2014-03-06)

w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Bieruń

III/17/2014 (2014-03-07)

w sprawie zmiany uchwały Nr I/13/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2013-2025

III/16/2014 (2014-03-07)

w sprawie zmian w uchwale nr XIII/2/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2014 rok
Drukuj Liczba odwiedzin: 7521

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl