Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kwiecien

IV/10/2013 (2013-05-02)

w sprawie zmian do uchwały nr III/5/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bieruń

IV/9/2013 (2013-05-02)

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2013-2028

IV/8/2013 (2013-05-02)

w sprawie zmian w uchwale nr XVII.2.2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2013 rok

IV/7/2013 (2013-05-02)

w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt naterenie miasta Bierunia w 2013 r."

IV/6/2013 (2013-05-02)

w sprawie: ustalenia regulaminu Domu Przedpogrzebowego w Bierunia przy ul. Soleckiej i ul. Krakowskiej oraz regulaminu Cmentarza Komunalnego w Bieruniu przy ul. Soleckiej.

IV/5/2013 (2013-05-02)

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Oświęcim

IV/4/2013 (2013-05-02)

w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz gminy Bieruń

IV/3/2013 (2013-05-02)

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulicy Mieszka I w Bieruniu

IV/2/2013 (2013-05-02)

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulicy Chemików w Bieruniu

IV/1/2013 (2013-05-02)

w sprawie uchwalenia aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia
Drukuj Liczba odwiedzin: 8951

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl