Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Grudzień

XIII/7/2013 (2013-12-30)

w sprawie : zmiany Uchwały Nr XII/4/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28.11.2013r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów w 2014 roku

XIII/6/2013 (2013-12-30)

w sprawie zmian w uchwale nr XVII.2.2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2013 rok

XIII/5/2013 (2013-12-30)

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Chorzowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Chorzowie

XIII/4/2013 (2013-12-30)

w sprawie przystąpienia Gminy Bieruń do realizacji projektu konkursowego pt. "Kreatywność bieruńskich szkół podstawowych gwarancją jakości uczenia"

XIII/3/2013 (2013-12-30)

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

XIII/2/2013 (2013-12-30)

w sprawie: budżetu miasta Bierunia na 2014 rok

XIII/1/2013 (2013-12-30)

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2014 –2023
Drukuj Liczba odwiedzin: 4449

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl