Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2018

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W REJONIE OBSZARU STAROMIEJSKIEGO I GROBLI WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (2018-06-11)

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W REJONIE OBSZARU STAROMIEJSKIEGO I GROBLI WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIERUNIA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁOWYWANIA NA ŚRODOWISKO (2018-05-21)

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIERUNIA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁOWYWANIA NA ŚRODOWISKO
Drukuj Liczba odwiedzin: 920

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl