Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Rędzinnej

Lp.

KARTA INFORMACYJNA

 1.

Numer karty/rok

1/2013

 2.

Rodzaj dokumentu

Plan

 3.

Temat dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu

 4.

Nazwa dokumentu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Rędzinnej

 5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Tereny położone w rejonie ul. Rędzinnej w Bieruniu

 6.

Obszar którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Gmina Bieruń

 7.

Znak sprawy

Uchwała nr I/8/2013

 8.

Dokument wytworzył

Burmistrz Miasta Bierunia

 9.

Data dokumentu

styczeń 2013 r.

 10.

Dokument zatwierdził

Rada Miejska w Bieruniu

 11.

Data zatwierdzenia dokumentu

31 stycznia 2013 r.

 12.

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Bieruniu, Wydział Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Rynek 14, (segment A, piętro II, pokój nr 17),

 13.

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

http://bip.bierun.pl/prawo/2013_mpzp.html

 14.

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

TAK

 15.

Numer kart innych dokumentów w sprawie

-

 16.

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

-

 17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

 18.

Uwagi

-

Redakcja komunikatuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2215

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl