Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych położonych w rejonie ul. Chemików wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Lp.

KARTA INFORMACYJNA

1.

Numer karty/rok

…/2013

2.

Rodzaj dokumentu

Projekt planu

3.

Temat dokumentu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu

4.

Nazwa dokumentu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych położonych w rejonie ul. Chemików wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Tereny położone przy ul. Chemików, na obszarze zakładów przemysłowych

6.

 

 

7.

Znak sprawy

-

8.

Dokument wytworzył

 

 9.

Data dokumentu

2 grudnia 2013 r.

 10.

Dokument zatwierdził

-

 11.

Data zatwierdzenia dokumentu

-

12.

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Bieruniu, Wydział Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Rynek 14, (segment A, piętro II, pokój nr 17),

 13.

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

 14.

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

 15.

Numer kart innych dokumentów w sprawie

-

 16.

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

2 grudnia 2013 r.

 17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

 18.

Uwagi

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu po korekcie dostosowującej dokument do Aktualizacji studium

Redakcja komunikatuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2213

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl