Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wrzesień

XI/9/2011 (2016-01-05)

W sprawie: Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2011-2020

XI/8/2011 (2016-01-05)

W sprawie: zmian w budżecie gminy Bieruń na 2011 r.

XI/7/2011 (2013-04-11)

W sprawie: poparcia apelu do Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej skierowanego przez Radę Miasta Ruda Śląska w przedmiocie przewidywanych negatywnych skutków realizacji "Pakietu KlimatycznoEnergetycznego UE 3x20"

XI/6/2011 (2013-04-11)

W sprawie: poręczenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Łysinowej w Bieruniu”.

XI/5/2011 (2013-04-11)

W sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/3/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30.09.2010 r. w sprawie kontynuacji kompleksowego "Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Bierunia"

XI/4/2011 (2013-04-11)

W sprawie: zmiany uchwały Nr VII/6/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29.07.2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kontynuację kompleksowego "Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Bierunia ETAP III".

XI/3/2011 (2013-04-11)

W sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bieruń.

XI/2/2011 (2013-04-11)

W sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bieruń.

XI/1/2011 (2013-04-11)

W sprawie: przystąpienia Gminy Bieruń do realizacji projektu systemowego pn."Dla każdego coś dobrego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Bieruń"

X/1/2011 (2013-04-11)

W sprawie kontynuowania realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa Przedszkola Nr 1 w Bieruniu"
Drukuj Liczba odwiedzin: 4587

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl