Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wrzesień

VIII/18/2010 (2013-04-15)

W sprawie: zmian budżetu.

VIII/17/2010 (2013-04-15)

W sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

VIII/16/2010 (2013-04-15)

W sprawie: wniosków Pana Emanuela Hybiorza z dnia 13.09, 14.09 oraz 20.09.2010 r.

VIII/15/2010 (2013-04-15)

W sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr X/4/2006 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27.11.2006 r.

VIII/14/2010 (2013-04-15)

W sprawie: wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Bierunia przez SISTEMA POLAND Sp. z o.o.

VIII/13/2010 (2013-04-15)

W sprawie: nawiązania współpracy pomiędzy miastami Bieruń i Dzierżoniów.

VIII/12/2010 (2013-04-15)

W sprawie : przystąpienia Gminy Bieruń do realizacji projektu „Akademia sukcesu”.

VIII/11/2010 (2013-04-15)

W sprawie: nadania nazw odcinkom dróg oraz placom położonym na terenie gminy Bieruń.

VIII/10/2010 (2013-04-15)

W sprawie: pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej - tzw. ulicy Lokalnej w Bieruniu.

VIII/9/2010 (2013-04-15)

W sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Bieruniu, stanowiących własność Gminy Bieruń, na rzecz użytkownika wieczystego.
Drukuj Liczba odwiedzin: 6962

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl