Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wrzesień

IX/10/2003 (2013-04-22)

W sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/5/2003 Rady Miejskiej Bierunia z dnia 31.07.2003 r. dot. objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Międzygminnego Przedsiębiorstwa „Master” Spółka z o.o. w Tychach.

IX/9/2003 (2013-04-22)

W sprawie: zmian budżetu.

IX/8/2003 (2013-04-22)

W sprawie: wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Tychach.

IX/7/2003 (2013-04-22)

W sprawie: przyjęcia programu „Gorący posiłek dla potrzebujących” realizowany w latach 2003 – 2004.

IX/6/2003 (2013-04-22)

W sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/9/99 Rady Miejskiej Bierunia z dnia 28 grudnia 1999 r.

IX/5/2003 (2013-04-22)

W sprawie: przyjęcia zadania z właściwości powiatu w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych.

IX/4/2003 (2013-04-22)

W sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Bieruń do zaciągnięcia zobowiązań obciążających budżet Gminy w latach: 2004, 2005, 2006

IX/3/2003 (2013-04-22)

W sprawie: uchwalenia planu modernizacji sieci wodociągowej w Gminie Bieruń na lata 2003 – 2008.

IX/2/2003 (2013-04-22)

W sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bieruń.

IX/1/2003 (2013-04-22)

W sprawie: rozpatrzenia zarzutu wniesionego przez Pana Augustyna Kotlorza w dniu 23.02.2003r.
Drukuj Liczba odwiedzin: 5769

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl