Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Styczeń

I/6/2013 (2013-04-04)

W sprawie: uchylenia Uchwały NR II/5/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie: zbycia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Bieruniu, stanowiącej własność gminy Bieruń.

I/5/2013 (2013-04-04)

W sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

I/4/2013 (2013-04-04)

W sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

I/3/2013 (2013-04-04)

W sprawie: udzielenia pomocy finansowej województwu śląskiemu na realizację publicznej komunikacji zbiorowej

I/2/2013 (2013-04-04)

w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń

I/1/2013 (2013-04-04)

W sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców gminy Bieruń, ustalonej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A., na okres od 12.03.2013 r. do 11.03.2014 r.
Drukuj Liczba odwiedzin: 7072

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl