Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Styczeń

I/16/2013 (2013-04-04)

W sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bieruń

I/15/2013 (2013-04-04)

W sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/2/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2013 rok.

I/14/2013 (2013-04-04)

w sprawie: przyjęcia rezolucji o ogłoszeniu roku 2013 „Rokiem Czeskim w Bieruniu”

I/13/2013 (2013-04-04)

W sprawie: zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Bieruń a miastem Tychy o powierzeniu do realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy "Św. Faustyna" w Tychach, ul. Nowokościelna 56 dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi mieszkańcami Gminy Bieruń.

I/12/2013 (2013-04-04)

W sprawie: udzielenia pomocy finansowej powiatowi bieruńsko - lędzińskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami gminy Bieruń

I/11/2013 (2013-04-04)

W sprawie: apelu do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji oświatowej.

I/10/2013 (2013-04-04)

W sprawie: : planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, prowadzonych przez Gminę Bieruń oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2013

I/9/2013 (2013-04-04)

W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy linią kolejową, Potokiem Goławieckim, ul. Wawelską i ul. Bohaterów Westerplatte.

I/8/2013 (2013-04-04)

W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Rędzinnej

I/7/2013 (2013-04-04)

W sprawie: ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Bieruń.
Drukuj Liczba odwiedzin: 6987

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl