Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Styczeń

I/13/2011 (2013-04-10)

W sprawie: określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Bieruń.

I/12/2011 (2013-04-10)

W sprawie: przystąpienia Gminy Bieruń jako partner nr 1 do realizacji projektu "Angielska motywacja - przeciwdziałanie wykluczenia społecznemu mieszkańców Bierunia".

I/11/2011 (2013-04-10)

W sprawie: wystąpienia w imieniu społeczności Bierunia do Ministra Sprawiedliwości, aby nie ograniczano zakresu zadań realizowanych przez Sąd Rejonowy w Tychach.

I/10/2011 (2013-04-10)

W sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego Pana Leszka Kryczka.

I/9/2011 (2013-04-10)

W sprawie: powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej do przygotowania propozycji zmian do statutu gminy.

I/8/2011 (2013-04-10)

W sprawie: ustalenia wysokości miesięcznych diet radnych za udział w posiedzeniach Rady, Komisji Stałych Rady oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych

I/7/2011 (2013-04-10)

W sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na utrzymanie zwierzęcia w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie.

I/6/2011 (2013-04-10)

W sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko- Lędzińskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gminy Bieruń.

I/5/2011 (2013-04-10)

W sprawie: wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Bieruń, położonego w Bieruniu przy ul. Krakowskiej 28 na okres 3 lat.

I/4/2011 (2013-04-10)

W sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Bieruń, ustalonej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A., na okres od 12.03.2011 r. do 11.03.2012 r.
Drukuj Liczba odwiedzin: 5924

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl