Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Styczeń

I/9/2010 (2013-04-11)

W sprawie: zmian budżetu.

I/8/2010 (2013-04-11)

W sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na utrzymanie zwierzęcia w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie.

I/7/2010 (2013-04-11)

W sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko- Lędzińskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gminy Bieruń.

I/6/2010 (2013-04-11)

W sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr X/20/2002 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 12 grudnia 2002r.

I/5/2010 (2013-04-11)

W sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Bieruń.

I/4/2010 (2013-04-10)

W sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Bieruń, ustalonej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A, na okres od 12.03.2010r. do 11.03.2011r.

I/3/2010 (2013-04-10)

W sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Bieruń oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższei zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2010.

I/2/2010 (2013-04-10)

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Okrężnej i ul. Szybowej.

I/1/2010 (2013-04-10)

W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Turyńskiej
Drukuj Liczba odwiedzin: 4231

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl