Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Styczeń

I/13/2008 (2013-04-15)

W sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 934 w Bieruniu przy ul. Wawelskiej”

I/12/2008 (2013-04-15)

W sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko- Lędzińskiemu na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Krakowskiej”

I/11/2008 (2013-04-15)

W sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko- Lędzińskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gminy Bieruń.

I/10/2008 (2013-04-15)

W sprawie: nabycia akcji Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach.

I/9/2008 (2013-04-15)

W sprawie: zmian budżetu.

I/8/2008 (2013-04-15)

W sprawie: wydania opinii dotyczącej utworzenia wielkopowierzchniowego obiektu handlowego na terenia Miasta Bierunia.

I/7/2008 (2013-04-15)

W sprawie: dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Bieruń na okres od dnia 3 kwietnia 2008r. do dnia 2 kwietnia 2009r.

I/6/2008 (2013-04-15)

W sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Gminy Bieruń.

I/5/2008 (2013-04-15)

W sprawie : dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Bieruń na okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 2 kwietnia 2008r.

I/4/2008 (2013-04-15)

W sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Bieruń.
Drukuj Liczba odwiedzin: 5809

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl