Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Styczeń

I/9/2007 (2013-04-17)

W sprawie: ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących wprowadzenia zmian granic administracyjnych pomiędzy gminami Bieruń i Tychy.

I/8/2007 (2013-04-17)

W sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr X/20/2002 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 12 grudnia 2002 r.

I/7/2007 (2013-04-17)

W sprawie: zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów do poboru opłaty skarbowej oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów tej opłaty.

I/6/2007 (2013-04-16)

W sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gminy Bieruń

1/5/2007 (2013-04-16)

W sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadania z zakresu powiatowego nadzoru budowlanego.

1/4/2007 (2013-04-16)

W sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Bieruń, ustalonej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A., na okres od 12.03.2007 r. do 11.03.2008 r.

I/3/2007 (2013-04-16)

W sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Bieruń oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2007.

I/2/2007 (2013-04-16)

W sprawie: utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

I/1/2007 (2013-04-16)

W sprawie: budżetu miasta Bierunia na 2007 rok.
Drukuj Liczba odwiedzin: 4043

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl