Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Styczeń

I/7/2005 (2013-04-18)

W sprawie: wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ustalenie urzędowej nazwy dla części miasta i zgodnie z wolą mieszkańców nadania jej nazwy Bieruń Nowy.

I/6/2005 (2013-04-18)

W sprawie: zwiększenia wartości nominalnej udziału Gminy Bieruń w „EKOTERM” Sp. z o.o.

I/5/2005 (2013-04-18)

W sprawie: nabycia lokalu mieszkalnego.

I/4/2005 (2013-04-18)

W sprawie: przystąpienia do współorganizacji i współfmansowania parku przemysłowego w latach 2005-2006.

I/3/2005 (2013-04-18)

W sprawie: ustalenia na 2005 rok regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród.

I/2/2005 (2013-04-18)

W sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta do wykonania zadań organu prowadzącego szkołę.

I/1/2005 (2013-04-18)

W sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Bieruń oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2005.
Drukuj Liczba odwiedzin: 3658

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl