Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Styczeń

I/16/2003 (2013-04-22)

W sprawie: delegowania pełnomocnika Gminy Bieruń do „Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych”

I/15/2003 (2013-04-22)

W sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Bieruń.

I/14/2003 (2013-04-22)

W sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Bieruń

I/13/2003 (2013-04-22)

W sprawie: udzielenia bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

I/12/2003 (2013-04-22)

W sprawie: udzielenia bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

I/11/2003 (2013-04-22)

W sprawie: udzielenia bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

I/10/2003 (2013-04-22)

W sprawie: udzielenia bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

I/9/2003 (2013-04-22)

W sprawie: udzielenia bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

I/8/2003 (2013-04-22)

W sprawie: udzielenia bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

I/7/2003 (2013-04-22)

W sprawie: udzielenia bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
Drukuj Liczba odwiedzin: 6365

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl