Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Sierpień

IX/13/2011 (2013-04-11)

W sprawie: poręczenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Wymiana sieci wodociągowej azbestowocementowej na ul. Łysinowej w Bieruniu Starym”.

IX/12/2011 (2013-04-11)

W sprawie: wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XII/1/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 14.12.2010 r.

IX/11/2011 (2013-04-11)

W sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2011-2020.

IX/10/2011 (2013-04-11)

W sprawie: zmian w budżecie gminy Bieruń na 2011 r.

IX/9/2011 (2013-04-11)

W sprawie zamiany nieruchomości.

IX/8/2011 (2013-04-11)

W sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bieruń.

IX/7/2011 (2013-04-11)

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Bogusławskiego, ul. Warszawską, ul. Granitową, ogrodzeniem KWK Piast, ul. Solecką i granicami miasta.

IX/6/2011 (2013-04-11)

W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bieruńskiego Centrum Administracji i Komercji w Ścierniach.

IX/5/2011 (2013-04-11)

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy linią kolejową, Potokiem Goławieckim, ul. Wawelską i ul. Bohaterów Westerplatte.

IX/4/2011 (2013-04-11)

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Chemików, ul. Turyńską i linią kolejową relacji Tychy Lędziny.
Drukuj Liczba odwiedzin: 6598

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl