Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Październik

XI/7/2013 (2013-11-13)

w sprawie zmian w uchwale nr XVII.2.2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2013 rok

XI/6/2013 (2013-11-13)

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej realizowanego w ramach projektu konkursowego pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bieruń"

XI/5/2013 (2013-11-13)

w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Bieruń

XI/4/2013 (2013-11-13)

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych będących własnością gminy Bieruń

XI/3/2013 (2013-11-13)

w sprawie dzierżawy gruntów gminnych

XI/2/2013 (2013-11-13)

w sprawie: udzielenia dotacji w 2013r. na prace rekonstrukcyjne zabytkowych organów wpisanych do rejestru zabytków

XI/1/2013 (2013-11-13)

w sprawie: przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2014 rok
Drukuj Liczba odwiedzin: 4366

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl