Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Październik

XV/6/2012 (2013-04-10)

W sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

XV/5/2012 (2013-04-10)

W sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

XV/4/2012 (2013-04-10)

W sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz gminy Bieruń.

XV/3/2012 (2013-04-10)

W sprawie: dzierżawy gruntów gminnych.

XV/2/2012 (2013-04-10)

W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Jagiełły, ul. Wiślanej i rzeki Wisły.

XV/1/2012 (2013-04-10)

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Czarnuchowic.

XIV/1/2012 (2013-04-10)

W sprawie: zmian w budżecie gminy Bieruń na 2012 r.
Drukuj Liczba odwiedzin: 7898

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl