Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Październik

XII/7/2011 (2013-04-11)

W sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2011-2020.

XII/6/2011 (2013-04-11)

W sprawie: zmian w budżecie gminy Bieruń na 2011 r.

XII/5/2011 (2013-04-11)

W sprawie: zmiany uchwały nr III/4/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie udzielenia dotacji do Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieruniu Starym.

XII/4/2011 (2013-04-11)

W sprawie: wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Tychach na kadencję 2012-2015.

XII/3/2011 (2013-04-11)

W sprawie: wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Bieruń na lata 2012-2014.

XII/2/2011 (2013-04-11)

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Marcina, Łysinową, linią kolejową relacji Tychy Lędziny, rzeką Mleczną i ul. Oświęcimską.

XII/1/2011 (2013-04-11)

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Warszawską, ul. Wawelską, terenami łąk nad potokiem Bijasowickim, z włączeniem rejonu ul. Starowiślanej i ul. Patriotów w Bieruniu.
Drukuj Liczba odwiedzin: 4178

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl