Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Październik

X/19/2007 (2013-04-17)

W sprawie: wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Tychach na kadencję 2008 – 2011.

X/18/2007 (2013-04-17)

W sprawie: zmian budżetu

X/17/2007 (2013-04-17)

W sprawie: oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę budynek Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Bieruniu – Ścierniach będącego własnością gminy wraz z gruntem, na którym jest posadowiony.

X/16/2007 (2013-04-17)

W sprawie: Programu usuwania azbestu na terenie Gminy Bieruń

X/15/2007 (2013-04-17)

W sprawie: skorzystania z prawa pierwokupu.

X/14/2007 (2013-04-17)

W sprawie: zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Bieruniu.

X/13/2007 (2013-04-17)

W sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bieruń.

X/12/2007 (2013-04-17)

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Turyńskiej.

X/11/2007 (2013-04-17)

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Licealnej, Słowackiego, Kopcowej i rzeki Mlecznej w Bieruniu.

X/10/2007 (2013-04-17)

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Czarnuchowic
Drukuj Liczba odwiedzin: 6761

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl