Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Październik

X/11/2004 (2013-04-19)

W sprawie: zmian budżetu.

X/10/2004 (2013-04-19)

W sprawie: zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

X/9/2004 (2013-04-19)

W sprawie: uchylenia Uchwały Nr XI/4/2001 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28.12.2001 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego.

X/8/2004 (2013-04-19)

W sprawie: udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Miasta do prowadzenia działań mających na celu zawarcie aktu partnerstwa z ukraińskim miastem Ostrog.

X/7/2004 (2013-04-19)

W sprawie: uchylenia Uchwały Nr VIII/10/2004 Rady Miejskiej z dnia 29.07.2004 r.

X/6/2004 (2013-04-19)

W sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych, na terenie Gminy Bieruń, na lata 2004-2008.

X/5/2004 (2013-04-19)

W sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic: Oświęcimskiej, Krakowskiej i Wylotowej w Bieruniu.

X/4/2004 (2013-04-19)

W sprawie: nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Bieruniu na os. Homera.

X/3/2004 (2013-04-19)

W sprawie: zamiany nieruchomości.

X/2/2004 (2013-04-19)

W sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bieruń
Drukuj Liczba odwiedzin: 4314

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl