Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Październik

X/8/2003 (2013-04-22)

W sprawie: zmian budżetu.

X/7/2003 (2013-04-22)

W sprawie: zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

X/6/2003 (2013-04-22)

W sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Bieruń do zaciągnięcia zobowiązań obciążających budżet Gminy na rok 2004.

X/5/2003 (2013-04-22)

W sprawie: nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Bierunia” Księdzu Kardynałowi Stanisławowi Nagyemu.

X/4/2003 (2013-04-22)

W sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XII/3/99 Rady Miejskiej z dnia 30.11.1999 r.

X/3/2003 (2013-04-22)

W sprawie: zmiany Uchwały Nr III/2/2003 z dnia 27.03.2003 r.

X/2/2003 (2013-04-22)

W sprawie: przystąpienia do porozumienia z gminami: Chełmek i Miedźna w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu trzech Gmin do Zespołu Szkolno Przedszkolnego dla dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach ul. Grażyńskiego 17 i do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 7 w Katowicach-Janowie ul. Zamkowa.

X/1/2003 (2013-04-22)

W sprawie: uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Bieruń na lata 2004 – 2009
Drukuj Liczba odwiedzin: 4301

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl