Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Marzec

VI/10/2012 (2013-04-10)

W sprawie: udzielenia dotacji do Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnuchowicach

VI/9/2012 (2013-04-10)

W sprawie: udzielenia dotacji do Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieruniu Nowym

VI/8/2012 (2013-04-10)

W sprawie: udzielenia dotacji do Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieruniu Starym

VI/7/2012 (2013-04-10)

W sprawie: powołania zespołu, który przedstawi Radzie opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników, w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2012 - 2015.

VI/6/2012 (2013-04-10)

W sprawie: nadania imienia Gimnazjum Nr 2 w Bieruniu

VI/5/2012 (2013-04-10)

W sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bierunia w 2012 r."

VI/4/2012 (2013-04-10)

W sprawie: przyjęcia programu zdrowotnego na 2012 r."Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Bieruń w warunkach domowych"

VI/3/2012 (2013-04-10)

W sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Bieruniu, stanowiącej własność gminy Bieruń

VI/2/2012 (2013-04-10)

W sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2012-2021

VI/1/2012 (2013-04-10)

W sprawie: zmian w budżecie gminy Bieruń na 2012 r.
Drukuj Liczba odwiedzin: 5401

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl