Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Marzec

IV/15/2011 (2013-04-10)

W sprawie: udzielenia dotacji w 2011 r. na prace rekonstrukcyjne zabytkowych organów wpisanych do rejestru zabytków.

IV/14/2011 (2013-04-10)

W sprawie: udzielenia dotacji do Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnuchowicach

IV/13/2011 (2013-04-10)

W sprawie: udzielenia dotacji do Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieruniu Nowym

IV/12/2011 (2013-04-10)

W sprawie: udzielenia dotacji do Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieruniu Starym

IV/11/2011 (2013-04-10)

W sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Tychy na przeprowadzenie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób z terenu Gminy Bieruń doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień w Tychach.

IV/10/2011 (2013-04-10)

W sprawie: współdziałania Gminy Bieruń z Miastem Tychy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób przyjętych do wytrzeźwienia do Izby Wytrzeźwień w Tychach z terenu Gminy Bieruń.

IV/9/2011 (2013-04-10)

W sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2011-2020.

IV/8/2011 (2013-04-10)

W sprawie: zmian w budżecie gminy Bieruń na 2011 r.

IV/7/2011 (2013-04-10)

W sprawie: przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2011 rok.

IV/6/2011 (2013-04-10)

W sprawie: wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Bieruń, położonego w Bieruniu przy ul. Chemików 39 do dnia 31.12.2011 r.
Drukuj Liczba odwiedzin: 7101

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl