Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Marzec

III/6/2013 (2013-04-09)

W sprawie: zmian w uchwale nr I/2/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń

III/5/2013 (2013-04-09)

W sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bieruń

III/4/2013 (2013-04-09)

W sprawie zmian w uchwale nr XVI/5/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

III/3/2013 (2013-04-09)

W sprawie zmian w uchwale nr XV/7/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bieruń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

III/2/2013 (2013-04-09)

W sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz gminy Bieruń

III/1/2103 (2013-04-09)

W sprawie zmian w uchwale nr XVII.2.2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2013 rok
Drukuj Liczba odwiedzin: 5222

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl