Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Maj

VII/7/2011 (2013-04-11)

W sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2011-2020.

VII/6/2011 (2013-04-11)

W sprawie: zmian w budżecie gminy Bieruń na 2011 r.

VII/5/2011 (2013-04-11)

W sprawie: zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu gminy Bieruń oraz Regulaminu udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

VII/4/2011 (2013-04-11)

W sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr II/1/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 15 lutego 2011 r.

VII/3/2011 (2013-04-11)

W sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XII/1/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 14.12.2010 r.

VII/2/2011 (2013-04-11)

W sprawie: wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola na terenie Gminy Bieruń.

VII/1/2011 (2013-04-11)

W sprawie: zbycia w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w Bieruniu, stanowiącej własność Gminy Bieruń.
Drukuj Liczba odwiedzin: 4550

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl