Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Maj

V/10/2010 (2013-04-11)

W sprawie: zmian budżetu

V/9/2010 (2013-04-11)

W sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz sposobu jej rozliczenia.

V/8/2010 (2013-04-11)

W sprawie: udzielenia dotacji w 2010r. na prace rekonstrukcyjne zabytkowych organów wpisanych do rejestru zabytków.

V/7/2010 (2013-04-10)

W sprawie: nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu.

V/6/2010 (2013-04-10)

W sprawie: nadania nazwy bocznemu odcinkowi ul. Turystycznej

V/5/2010 (2013-04-10)

W sprawie: Wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości bez obowiązku przeprowadzenia przetargu

V/4/2010 (2013-04-10)

W sprawie: zamiany nieruchomości.

V/3/2010 (2013-04-10)

W sprawie: zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Bieruniu, stanowiących własność Gminy Bieruń.

V/2/2010 (2013-04-10)

W sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Bieruniu, stanowiącej własność Gminy Bieruń.

V/1/2010 (2013-04-10)

W sprawie: podjęcia działań w zakresie przyczyn i skutków powodzi.
Drukuj Liczba odwiedzin: 4758

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl