Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Maj

V/9/2008 (2013-04-16)

W sprawie: zmian budżetu

V/8/2008 (2013-04-16)

W sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Bierunia.

V/7/2008 (2013-04-16)

W sprawie: wyrażenia opinii do proponowanych obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.

V/6/2008 (2013-04-16)

W sprawie: zwolnienia z opłat stałych zgłoszeń o zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

V/5/2008 (2013-04-16)

W sprawie: zbycia w drodze przetargu nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bieruniu.

V/4/2008 (2013-04-16)

W sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bieruń.

V/3/2008 (2013-04-16)

W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Majowej, Porąbek i Jagiełły.

V/2/2008 (2013-04-16)

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Borowinowej.

V/1/2008 (2013-04-16)

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Bojszowskiej.
Drukuj Liczba odwiedzin: 5453

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl