Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Maj

V/5/2006 (2013-04-18)

W sprawie: zmian budżetu

V/4/2006 (2013-04-18)

W sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności pieniężnych stanowiących dochody gminy Bieruń oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

V/3/2006 (2013-04-18)

W sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XI/3/2005 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24.11.2005 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów w 2006 r.

V/2/2006 (2013-04-18)

W sprawie: wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o dokonanie zmiany urzędowej nazwy dla części miasta i zgodnie z wolą mieszkańców nadanie jej nazwy Bieruń Nowy.

V/1/2006 (2013-04-18)

W sprawie: wprowadzenia zmiany w uchwale Nr I/11/2006 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Miasto za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
Drukuj Liczba odwiedzin: 3293

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl