Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Maj

VI/9/2004 (2013-04-19)

W sprawie: zbycia akcji Południowego Centrum Zaopatrzenia Śląska S.A. w Tychach.

VI/8/2004 (2013-04-19)

W sprawie: zmian budżetu.

VI/7/2004 (2013-04-19)

W sprawie: zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

VI/6/2004 (2013-04-19)

W sprawie: zaciągnięcia zobowązania na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Rynek 15 w Bieruniu Starym” w latach 2004 – 2007.

VI/5/2004 (2013-04-19)

W sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały nr V/5/2004 Rady Miejskiej w Bieruniu z dn. 29.04.04

VI/4/2004 (2013-04-19)

W sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Bieruń gruntu zabudowanego piaskownikiem kanalizacji deszczowej.

VI/3/2004 (2013-04-19)

W sprawie: ustalenia strefy płatnego parkowania , wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu ich pobierania, na terenie Bierunia.

VI/2/2004 (2013-04-19)

W sprawie: rozpatrzenia Sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2003 rok oraz udzielenia absolutorium.

VI/1/2004 (2013-04-19)

W sprawie: zakresu usług opiekuńczych oraz szczegółowych zasad przyznawania i odpłatnosci za usługi opiekuńcze
Drukuj Liczba odwiedzin: 4617

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl