Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Luty

V/10/2012 (2013-04-10)

W sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieruniu Nowym

V/9/2012 (2013-04-10)

W sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2012-2021

V/8/2012 (2013-04-10)

W sprawie: zmian w budżecie gminy Bieruń na 2012 r.

V/7/2012 (2013-04-10)

W sprawie: udzielenia pomocy finansowej miastu Tychy na przeprowadzanie profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych w odniesieniu do osób z terenu gminy Bieruń doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień w Tychach

V/6/2012 (2013-04-10)

W sprawie: wyrażenia zgody na wykonanie prawa pierwokupu.

V/5/2012 (2013-04-10)

W sprawie: zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Bieruniu, stanowiącej własność gminy Bieruń

V/4/2012 (2013-04-10)

W sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Bieruniu, stanowiących własność gminy Bieruń

V/3/2012 (2013-04-10)

W sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz gminy Bieruń

V/2/2012 (2013-04-10)

W sprawie: dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków dla gminy Bieruń, na okres od dnia 03.04.2012 r. do dnia 02.04.2013 r.

V/1/2012 (2013-04-10)

W sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców gminy Bieruń, ustalonej przez Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., na okres od dnia 03.04.2012 r. do dnia 02.04.2013 r.
Drukuj Liczba odwiedzin: 5376

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl