Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Luty

II/15/2010 (2015-12-29)

W sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację hali sportowej w Bieruniu przy ul. Licealnej 17a.

II/14/2010 (2013-04-11)

W sprawie: dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Bieruń na okres od dnia 3 kwietnia 2010 r. do dnia 2 kwietnia 2011 r.

II/13/2010 (2013-04-11)

W sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Bieruń.

II/12/2010 (2013-04-11)

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Krupniczej i Bijasowickiej.

II/11/2010 (2013-04-11)

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Żywicznej, Lipcowej i Bijasowickiej.

II/10/2010 (2013-04-11)

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Sołeckiej, ul. Sadowej, linii kolejowej i ul. Wawelskiej.

II/9/2010 (2013-04-11)

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Warszawskiej, Piaskowcowej i Bazaltowej.

II/8/2010 (2013-04-11)

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Bogusławskiego i Dolomitowej.

II/7/2010 (2013-04-11)

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy linią kolejową Potokiem Gofawieckim, ul. Wawelską i ul. Bohaterów Westerplatte.

II/6/2010 (2013-04-11)

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Rędzinnej.
Drukuj Liczba odwiedzin: 7046

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl